Sökning: "von wachenfelt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden von wachenfelt.

 1. 1. Strategiska förändringsprocesser i vården : En studie om digitalisering och e-hälsas betydelse för äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Philip Simonian Simonson; Joachim von Wachenfelt; [2020]
  Nyckelord :E-health; information systems; elderly care; healthcare; digitalization; CCP; change strategies; innovation; E-hälsa; informationssystem; äldreomsorgen; vården; digitalisering; CCP; förändringsstrategier; innovation.;

  Sammanfattning : We are getting older and the health care needs to be developed to keep up with the demographical alterations. The proportion of elderly in Sweden above 80 years of age is expected to increase with 50 percent by 2028 and similar developments are also seen in Europe. LÄS MER

 2. 2. Platschefens psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Zahraa Abdulrasol; Nelly Iteka; [2017]
  Nyckelord :platschef; psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; stress; coping; arbetsbelastning; arbetsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Site managers psychosocial work environment Author: Nelly Iteka & Zahraa Abdulrasol Supervisor: Radhlinah Aulin, Lund University, Therese von Wachenfelt, Peab Sverige AB Examiner: Anne Landin, Lund University Questions to issue: What affects the psychosocial work environment and what are the consequences of a good and poor work psychology? How do site managers experience the psychosocial work environment today and what measures can be taken for a better psychosocial work environment? Purpose: The purpose of this work is to investigate how the role as a site manager is experienced today and how to work towards a better psychosocial work environment to promote the mental and physical health of the site managers. Method: In this thesis, information is gathered based on qualitative studies consisting of a case study at a company using semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld i Socionomen : En innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svahn; Pia von Wachenfelt; [2015]
  Nyckelord :Honour related violence; Socionomen; content analysis; socialconstructivism; power; Foucault; feminist theory; girls; young women; immigrant; Hedersrelaterat våld; Socionomen; innehållsanalys; socialkonstruktivism; makt; Foucault; feministisk teori; flickor; unga kvinnor; invandrare;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är idag ett samhällsproblem som det saknas kunskap om. Problemati-ken uppmärksammades av media i samband med de hedersmord som skedde under 1990-talet och framåt. Hedersrelaterat våld handlar om att kontrollera flickan/den unga kvinnans sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Från kartläggning  till utveckling : ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kerstin Lindén; Charlotte von Wachenfelt Wikvall; [2010]
  Nyckelord :bemötande; interaktion; kartläggning; kollegial handledning; lärandemiljö; skolutveckling; åtgärdsprogram; handlingsplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp kartläggare; specialpedagoger, talpedagoger, logopeder och psykologer uppfattar ansvariga pedagogers mottagande och intresse för den information som en kartläggning kan ge. Det är vid själva överlämnandet som studiens fokus ligger. LÄS MER

 5. 5. Styrsystem, Kunskap och Innovation. Vertikal elasticitet i ett kunskapsintensivt företag som Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Lund.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Malm; Andreas Von Wachenfelt; [2007]
  Nyckelord :Kunskapsföretag; Kunskap; Innovation; Styrsystem; Knowledge Management; Kommunikation; Kultur; Sociala Nätverk; Vertikal Elasticitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns ingen entydig bild av hur man ska uppfatta innovation. Vi kan dock säga att det hänger intimt samman med kunskap. Ur denna synvinkel är det intressant att styra kunskaper så att de blir en resurs för företaget via knowledge management. LÄS MER