Sökning: "vrbanc"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vrbanc.

 1. 1. Självkänsla och attributionsstil som prediktorer för subjektivt välbefinnande hos gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Judy Le; Maja Vrbanc; [2008]
  Nyckelord :Key word: Self esteem; contingent self-esteem; attribution; happiness; well-being;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har funnit samband mellan självkänsla och olika hälsotillstånd. Forskning har även påvisat att personer med låg självkänsla förklarar misslyckanden med hjälp av inre faktorer till skillnad från personer med hög självkänsla. Detta kan påverka graden av välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Professionalism i förskolan : a study that casts light on pre-school teachers thaughts and actions in pre-school

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Gabriela Vrbanc; Jenny Brandt-Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Förskollärare; professionalism; kvalitet i förskolan; kvalifikationer och erfarenheter; läroplanen.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING____________________________________________Gabriela Vrbanc och Jenny Brandt- ErikssonProfessionalism i förskolanÅr: 2007 Antal sidor: 35_____________________________________Syftet med arbetet är att få kunskap om och belysa hur förskollärares professionalism ser ut i förskolan. Syftet uppnåddes genom en kvalitativ forskningsmetod, med hjälp av intervjufrågor, för att få kunskap om hur fyra förskollärare ser på lärarprofessionalism. LÄS MER