Sökning: "vridmoment"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet vridmoment.

 1. 1. Shaft stability analysis of the RBR S5 : Stabilitetsanalys av axel tillhörande RBR S5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis work completed for Spinchem intend to calculate and simulate the deflectionof a rotating shaft belonging to the rotating bed reactor S5, RBR S5. The shaft is the part thattransfers the torsion to the RBR S5 and is the part that will behave as a spring due to the rotationalvelocity. LÄS MER

 2. 2. Design and implementation of sensor-based and sensorless control of a PMSM test system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Giesecke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportation of liquids and gasses in industries in forms of pumping and fanning, constitutes asignificant part of the world-wide electric energy consumption. In order to meet global environmentalgoals of greenhouse gas emissions and sustainable material usage, the development of efficiency andtechnical lifetime of industrial pump and fan technology, are key. LÄS MER

 3. 3. Kompakt Chassi Dynamometer : Ett mätinstrument till mindre el- och bränslemotorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Eskilsson; Felix Lindblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att konstruera ett system för att kunna mäta varvtal och vridmoment hos motorer. Projektets fokus var bland annat att undersöka skillnaden mellan en optisk och induktiv givare för användning som takometer i konstruktionen. LÄS MER

 4. 4. Paddle stirrer to a reverberation chamber

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andrea Mastrorilli; Josefin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :paddle stirrer; reverberation chamber; control system; encoder; magnetic encoder; paddle-omrörare; modväxlande kammare; styrsystem; sensor; magnetisk sensor;

  Sammanfattning : Halmstad University is currently equipped with an Echo-free chamber to perform EMC testing, but no reverberation chamber. The construction of a paddle stirrer to be utilized in Halmstad University would drastically reduce the time required to perform EMC testing, since reverberation chambers are more efficient than Echo-free chambers for these kind of tests. LÄS MER

 5. 5. Högupplöst varvtalsgivare till hydraulisk radialkolvmotor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel, utanför Örnsköldsvik, jobbar med att utveckla, förbättra och tillverka Hägglunds hydrauliska drivsystem. Drivsystemet består av en drivenhet ochenhydraulmotor.Motorn är en radialkolvmotor som omvandlar hydrauliskt tryck till vridmoment. LÄS MER