Sökning: "vulkaner"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet vulkaner.

 1. 1. Magma-Carbonate Interaction and CO2 Release: A Case Study from Carlingford Igneous Centre, Ireland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emelie Lagrosen; [2020]
  Nyckelord :Magma-carbonate interaction; CO2; calc-silicate; skarn; marble; Carlingford; SEM-EDX; XRF; LA-ICP-MS; Magma-karbonat-interaktion; CO2; kalk-silikat; skarn; marmor; Carlingford; SEM-EDX; XRF; LA-ICP-MS;

  Sammanfattning : Magma which intrudes into carbonate rich crust, interacts with the carbonate in several ways, for example by contact metamorphism and formation of marble or by metasomatism resulting in calc-silicate skarn. These processes release volatiles, such as CO2, from the carbonate and might thus cause climate change. LÄS MER

 2. 2. Att vara förberedd inför en naturkatastrof – En intervjustudie med sjuksköterskestudenter i Indonesien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Ljunggren; Ingrid Lindén Moen; [2019-08-16]
  Nyckelord :Disaster nursing; Education; Indonesia; Nursing students; Qualitative content analysis; Suffering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Naturkatastrofer dödar ca. 90 000 människor varje år, och flera miljoner drabbas årligen. Naturkatastrofer definieras bland annat som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. LÄS MER

 3. 3. Paleomagnetisk undersökning av vulkanen Rangitoto, Nya Zeeland, för att bestämma dess utbrottshistoria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ingeborg Hjorth; [2019]
  Nyckelord :paleomagnetism; Aucklands vulkaniska fält; Rangitoto; naturlig remanent magnetisering; magnetisk inklination; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Rangitoto är en vulkanö som ligger nordost om Auckland, Nya Zeeland, och tillhör Aucklands vulkaniska fält (AVF) som består av ca 50 utdöda monogenetiska vulkaner. Eftersom Rangitoto har egenskaper som skiljer sig från de andra vulkanerna i området tror man att området genomgått en förändring och gått in i en ny fas. LÄS MER

 4. 4. The Crystal Size Distribution of Cerro Bayo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Elin Kuylenstierna; [2018]
  Nyckelord :Crystal Size Distribution CSD ; magma chamber; igneous rock texture; Kristallstorleksfördelning CSD ; magmakammare; magmatisk bergartstruktur;

  Sammanfattning : To understand the complex structure of magmatic plumbing systems beneath volcanoes, one needs to study the different textures shown in the igneous rocks produced by the volcano in question. By doing this, one can get a clue of the processes that resulted in the final rock. LÄS MER

 5. 5. Geothermal Potential of Sub-Volcanic Intrusions in a Typical Caldera Setting

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Einar Bessi Gestsson; [2018]
  Nyckelord :sub-volcanic intrusions; thermometry; numerical modeling; geothermal energy; magmaintrusioner; termometri; numerisk modell; geotermisk energi;

  Sammanfattning : Sub-volcanic intrusions can form an extensive network of sills, dikes and other intrusion types that make up a plumbing system beneath volcanoes. Such intrusions are the heat source for high-temperature geothermal systems in volcanic areas and therefore, it is of great importance to study them in relation to geothermal exploration and production. LÄS MER