Sökning: "vulstrar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vulstrar.

  1. 1. Markerad plymå : Ett experimentellt studium

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

    Författare :Lena Toresson; [2016]
    Nyckelord :Möbeltapetsering; markerad plymå; vulstrar; Carl Malmstensoffa Gävle; resårfästen;

    Sammanfattning : Studiens objekt är en av Carl Malmsten formgiven soffa med markerad plymå. Renoveringen av markerad plymå med traditionella metoder är tidskrävande och krånglig. Ofta väljer man enklare lösningar. Dessa förändrar soffan exteriört och formgivarens intentioner går därmed förlorade. LÄS MER