Sökning: "vusuell-"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vusuell-.

  1. 1. Tillgänglighet i kulturmärkta hus

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Olga Redina; [2012]
    Nyckelord :synskada; fenomenologi; vusuell-; auditivperception; design;

    Sammanfattning : Arbetet undersöker de synskadades och blindas uppfattningar om den offentliga miljön, samt belyser förutsättningar och konkreta utformningar som möjliggör de synskadades vistelse i offentligheten.  Arbetet behandlar två olika intressen som står mot varandra; bevarandevärdet och de funktionshindrades möjligheter. LÄS MER