Sökning: "vuxenåren"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vuxenåren.

 1. 1. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av att leva med medfött hjärtfel : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Hagbo Gudiol; Annika Skilling; [2017]
  Nyckelord :Congenital heart defects; Adolescents; Young adults; Experience; Life world; Quality of life; Sense of coherence; Medfödda hjärtfel; Upplevelse; Ungdomar; Unga vuxna; Livsvärld; Livskvalitet; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : I Sverige idag föds cirka 1000 barn årligen med medfödda hjärtfel. Dessa hjärtfel kan variera i allvarlighetsgrad och ge olika symtom beroende på typ av hjärtfel. Många kan leva ett ganska vanligt liv medan andra har symtom och upplever hjärtfelet begränsande i deras vardag. LÄS MER

 2. 2. Att knyta an eller bryta sig loss : Ungdomar och unga vuxna i psykodynamisk psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Julia Edlund; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flera rapporter visar att unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. De utvecklingspsykologiska processer som kännetecknar tonåren och de tidiga vuxenåren kan vara förenade med stora påfrestningar och därmed utgöra en risk för utvecklingen av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars uppfattning om sitt barns övervikt : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Fundin; [2007]
  Nyckelord :Fetma; föräldrar; litteraturstudie; uppfattning; upplevelse; övervikt;

  Sammanfattning : Enligt World Health Organization (WHO) var minst tjugo miljoner barn under fem år världen över överviktiga år 2005. Övervikt medför inte nödvändigtvis några hälsoproblem, men vid fetma finns en klar ökning av risken för olika sjukdomstillstånd och det ses som ett av de största hoten mot folkhälsan idag. LÄS MER