Sökning: "vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 936 uppsatser innehållade ordet vuxen.

 1. 1. Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petrén; [2020]
  Nyckelord :förskoleklass; initiativ och respons; lärmiljö; språkstörning; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Petrén, A. (2019), Alla passar inte i samma kostym. En fallstudie av verbal kommunikation hos elever med språkstörning i olika kontexter i en förskoleklass. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 4. 4. Barn som till synes klarar allt : En kvalitativ studie om barn som växt upp med missbrukande föräldrar men i vuxen ålder lyckats ta sig vidare i livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Karin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :children; parents; addiction; autobiographical books; social heritage; attachment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine children who grew up with one or two parents who had addiction problems during their childhood. This study was done to get an understanding of what children of addiction did to move on in life with different approaches, strategies, roles and what kind of team they used. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att få en ADHD-diagnos som vuxen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Signe Rie Friis Jörgensen; Mahir Karaman; [2020]
  Nyckelord :ADHD; community; relationships; exclusion; difficulties.; ADHD; gemenskap; relationer; utanförskap; svårigheter.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to see how different it can be to live with an ADHD, as well as how different it is to manage to get an ADHD diagnosis in adulthood. The information is gathered through several qualitative interviews with open questions. LÄS MER