Sökning: "vuxenmobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet vuxenmobbning.

 1. 1. Att mäta utsatthet för mobbning på arbetsplatsen : Svensk översättning och validering av skala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Isabelle Westner; [2017]
  Nyckelord :Vuxenmobbning; Arbetsplatstrakasserier; Negative Acts Questionnaire revised; NAQ-R; NAQ-R-S; mobbningsskala;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatsen kan definieras som återkommande psykiska kränkningar, ofta riktade mot en person från en eller flera kolleger. Dessa handlingar sker frekvent och över en längre period. Konsekvenser till följd av mobbning är psykiska, psykosomatiska och sociala besvär. LÄS MER

 2. 2. Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Catarina Sjödén; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; avundsjuka; otydlighet; konflikt; okunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). LÄS MER

 3. 3. Utredning av vuxenmobbning : Ur ett psykologi-och hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Broberg; [2017]
  Nyckelord :Bullying; adult bullying; workplace; defense mechanisms; healthcare; Mobbning; vuxenmobbning; arbetsplatsen; försvarsmekanismer; sjukvård;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innehåller en kvalitativ undersökning om vuxenmobbning. Syftet med studien var att öka förståelsen för de fysiska och psykiska konsekvenserna av vuxenmobbning inklusive användandet av försvarsmekanismer. LÄS MER

 4. 4. Vuxenmobbning inom Försvarsmakten - Ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hedie Öhman; Gabriella Troedsson; [2016]
  Nyckelord :Adult bullying; workplace bullying; degrading treatment; Swedish Armed Forces; gender; gender equality; equal treatment; Vuxenmobbning; arbetsplatsmobbning; kränkande behandling; Försvarsmakten; kön; jämställdhet; likabehandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate adult workplace bullying from a gender perspective within the Swedish Armed Forces. Do women consider themselves more exposed to bullying at a workplace dominated by men like the Swedish Armed Forces? The concept of work-related bullying is defined as repeated, negative acts that ridicule and isolate an employee. LÄS MER

 5. 5. Mobbning på arbetsplatsen : En litteraturstudie om mobbningens konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Evelina Alvarsson; Moa Lorentzson; [2015]
  Nyckelord :Arbetsplats; folkhälsovetenskap; hälsa; mobbning; vuxna;

  Sammanfattning : Introduktion: Eftersom det inte finns någon riktig benämning på vad vuxenmobbning innefattar är detta område inte särskilt belyst. Det som på senare år tagits fram är att mobbing som förekommer på arbetsplatsen är orsaken till många sjukskrivningar. LÄS MER