Sökning: "vuxenperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet vuxenperspektiv.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 2. 2. "Vi har ju barnet i fokus" : Familjebehandlares berättelser om umgängen med familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Johansson; Anes Dujsic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja hur barnets bästa och behov konstrueras i familjebehandlares berättelser om sina erfarenheter kring dilemman och deltagande i umgängen mellan familjehemsplacerades barn och deras biologiska föräldrar. Studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju professionella familjebehandlare, vars berättelser analyseras utifrån en narrativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Skogen ur barns perspektiv : En intervjustudie om hur barn resonerar kring skogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lindbohm; Elin Olausson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; genus; lek; skog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att belysa hur barn resonerar kring skogen och hur de använder skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars resonemang kring- och vad de använder skogen till skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer av 26 barn (11 flickor och 15 pojkar) i åldrarna tre till fem år på fyra kommunala förskolor i mellansverige har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristina Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER

 5. 5. Att förstå en språkstörning : En studie om dess uttryck hos förskolebarn ur ett vuxenperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kajsa Hansson; Maja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; förskollärare; logoped; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur språkstörningar hos förskolebarn, utan samexisterande diagnoser, kan uppmärksammas och förstås. Forskningsfrågorna behandlar hur logopeder respektive förskollärare beskriver en språkstörning hos barn, samt vilka kännetecken de betonar och när de anser att insatser behövs. LÄS MER