Sökning: "vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 5719 uppsatser innehållade ordet vuxna.

 1. 1. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 2. 2. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa hos unga vuxna med och utan cochleaimplantat : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Angelica Rosengren; Jessica Söderberg; [2022]
  Nyckelord :cochlear implant; hearing impairment; deafness; mental health; SDQ; SDQ 18; cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; psykisk hälsa; SDQ; SDQ 18;

  Sammanfattning : Hörseln är en viktig förutsättning för utveckling av talat språk och kan därigenom påverka den psykiska hälsan. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet eller grav hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat (CI) opereras in för att underlätta ljud- och taluppfattning. LÄS MER

 4. 4. Är det här slutet på min existens? – Upplevelser av att leva med obotlig cancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Söderberg; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :biografi; cancer; död;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 drabbades 65 956 personer av cancer varav en tredjedel avled i sjukdomen. När cancer inte längre går att bota är patienten i ett palliativt skede av vård som syftar att lindra lidandet och bidra till en god livskvalitet i livets sista stund. LÄS MER

 5. 5. ”Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra” : Upplevelsen av att leva med ADHD som barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Sundberg; Karolina Askblom; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Allmänsjuksköterska; Barn; Kvalitativ; Poddcast; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla barn har 2-6% en neuropsykiatrisk sjukdom varav ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en stor del av det. Barn med ADHD har en funktionsnedsättning som medför problematik i deras vardag. LÄS MER