Sökning: "vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 6489 uppsatser innehållade ordet vuxna.

 1. 1. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
  Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. DÖR JAG SÅ DÖR JAG OCH DET FINNS INGET ATT GÖRA ÅT DET. En uppsats om rädslan för döden hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nathalie Bengtsson; Joanna Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Döden; dödsångest; rädsla; unga vuxna; makt; terror management theory; identitet;

  Sammanfattning : This thesis examines young adults and their individual experiences of the fear of death and death anxiety. We also sort out what power it holds over them and how it affects their identities and everyday life. LÄS MER

 4. 4. När jag blir stor En kvalitativ intervjustudie över vad som influerar unga vuxnas aktivitetsval och deras upplevelse av aktivitetsidentitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stina-Li Härenstam-Nielsen; Emelie Nordström Persson; [2023-04-12]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; aktivitetsidentitet; unga vuxna; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsidentitet är något som formas från barndomen genom hela livet och påverkas av omgivningens förväntningar. Transitionen från att vara ung till ung vuxen är en period där utvecklingen av aktivitetsidentiteten ställs på sin spets, då utvecklingen innefattar mer självbestämmande samtidigt som en ställs inför ökade krav från omgivningen. LÄS MER

 5. 5. JAG KAN ALLT SOM ALLA ANDRA, MEN PÅ MITT SÄTT Möjligheter och hinder för deltagande i fritidsaktiviteter för vuxna med Cerebral Pares

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Larsdotter Johnson; Cajsa Fredriksson; [2023-03-31]
  Nyckelord :Cerebral pares; fritidsaktiviteter; arbetsterapi; möjligheter; hinder; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund Cerebral Pares (CP) är en funktionsnedsättning som påverkar de fysiska och psykiska funktionerna hos individen, något som kan komma att påverka individens deltagande i aktivitet. Idag finns det sparsamt med studier på vuxna och effekterna av CP, däremot är det bekräftat att fritidsaktiviteter kan upplevas som problematiska. LÄS MER