Sökning: "vvs inventering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vvs inventering.

 1. 1. Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johanna Heinsoo; Johanna Westerbring; [2016]
  Nyckelord :Återanvändning; återvinning; återbruk; återanvändningsbara byggnadsmaterial; hållbart byggande; cirkulär modell; hållbar utveckling; dekonstruktion;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för ungefär en tredjedel av allt avfall som genereras, därmed måstesektorn bidra till ett mer hållbart beteende. Detta för att undvika ett ohållbartutnyttjande av jordens resurser. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av VAV i nybyggt kontorshus

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Innergård; [2011]
  Nyckelord :VAV; ventilation; energy; indoor climate; IDA; simulation; VAV; ventilation; energi; inneklimat; IDA; simulering;

  Sammanfattning : VAV (Variable Air Volume) system has been studied in a newly constructed office-building. The goal for the study has been to evaluate how the ventilations system work in practice, if adjustments can be made to achieve an more energy efficient system and to evaluate if other alternative ventilation systems is to be preferred in the further. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av en energiberäkningsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingEnergisystem

  Författare :Henrik Olsén; [2009]
  Nyckelord :BBR; energiberäkningsprogram; verifiering; energilösningar;

  Sammanfattning : Energianvändningen har i Sverige under lång tid varit väldigt hög. Den höga användningen leder till stor miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Sett bara till elanvändningen är bostadssektorn det område som dominerar. LÄS MER