Sökning: "vygotskij mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vygotskij mediering.

 1. 1. Bubblan - en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ett arbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet- en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ettarbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Broström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige har under de senaste 30 åren fördubblats, menar Folkhälsomyndigheten (2018), som också menar att en grund till detta är en brist i skolans funktion. Därför vill jag med denna uppsats bidra till bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar genom min position: som gymnasielärare i bild. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg som medierande artefakter i förskolan : En studie om hur sex förskollärare beskriver användningen av digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mariam Heinonen; Berivan Celepli; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; IKT; digitala verktyg; digital kompetens; lärande; artefakter; mediering; stöttning; den proximala utvecklingszonen; interaktion;

  Sammanfattning : This study aims at investigating how preschool teachers view their digital competence and how they describe the use of digital tools in early childhood education. To investigate this, data has been collected using qualitative interviews, which later on have been analyzed with the analysis method Grounded Theory. LÄS MER

 3. 3. Algoritmen som kulturellt redskap : Fyra elevers förståelse av additionsalgoritmen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Bartfai; [2016]
  Nyckelord :algorithm; mediation; cultural tool; Vygotsky; algoritm; mediering; kulturellt redskap; Vygotskij;

  Sammanfattning : The aim of this investigation has been to examine four students, in a second grade class in Stockholm, understanding of the addition algorithm. A small field study has been carried out including both interviews and classroom studies. LÄS MER

 4. 4. Går det att förbättra gymnasielevers läsförmåga? : En interventionsstudie på gymnasienivå utifrån den reciproka modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Cederstedt; [2015]
  Nyckelord :Intervention; läsförmåga; lässtrategier; reciproka modellen; Vygotskij;

  Sammanfattning : Studien var av interventionskaraktär och byggde på Vygotskijs sociokulturella teori. Syftet med studien var att undersöka om intensiv lästräning, utifrån den reciproka modellen, kan förbättra hos läsningen hos gymnasieelever. LÄS MER

 5. 5. Dockteater som mediering : En handgjord handling

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Edgardo Gonzalez; [2012]
  Nyckelord :dockteater; Vygotskij; mediering; multimodalitet; dialogicitet; bild; didaktik; kreativitet; dockor; studenter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER