Sökning: "vygotskij sociokulturell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vygotskij sociokulturell teori.

 1. 1. Föreställningar om läsande och läsundervisning hos lärare i svenska som andraspråk : Fallet språkintroduktion

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Lena Stenbäck; [2019]
  Nyckelord :Läsande på ett andraspråk; sent anlända; litteracitetspraktiker; diskurser; språkliga lager; resursmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva vilka förutsättningar att utveckla skriftspråkliga färdigheter (litteracitet) eleverna på Språkintroduktion skulle kunna få utgående från fem lärares föreställningar. Studien har sin utgångspunkt i sociokulturell teori där språket är centralt för tänkandet och lärandet och den undervisning som ska erbjudas ska vara utmanande med stöttning (Vygotskij, 1934/2001; Cummins, 2000). LÄS MER

 2. 2. Bubblan - en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ett arbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet- en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ettarbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Broström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige har under de senaste 30 åren fördubblats, menar Folkhälsomyndigheten (2018), som också menar att en grund till detta är en brist i skolans funktion. Därför vill jag med denna uppsats bidra till bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar genom min position: som gymnasielärare i bild. LÄS MER

 3. 3. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER

 4. 4. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
  Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

  Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER

 5. 5. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER