Sökning: "vygotsky i praktiken"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vygotsky i praktiken.

 1. 1. Engströms praktiker i praktiken : en studie om gymnasieelevers praktiktillhörighet utifrån Lars-Magnus Engströms teorier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oliver Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :idrottspraktiker; praktiker; lars-magnus engström; genussystem; idrott och hälsa; gymnasieelever; gymnasiet; sociokulturell; habitus; lärande; föreningsidrott; idrott; sport;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka och kartlägga gymnasieelevers smak för idrott (praktiktillhörighet) utifrån Lars-Magnus Engströms praktikuppdelning. Syftet är också att undersöka hur kön, föreningsidrottande, betyg i idrott och hälsa samt socioekonomiskt kapital kan relateras till praktiktillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling genom musik

  Kandidat-uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Sara Paulsson; Jennie Westberg; [2008]
  Nyckelord :sång; rytm; musik; språkutveckling; förskolebarnet;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen handlar om några erfarna pedagogers syn på förskolebarnets språkutveckling genom musik. Syftet med undersökningen är att se om sång och musik kan främja barnets språkutveckling. LÄS MER