Sökning: "vykort"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet vykort.

 1. 1. Brev Till Tomten : En narrativ undersökning hur medier, grupper, vuxna och barn socialiserar Jultomten 1960–1979 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gavelius Claes; [2022]
  Nyckelord :Santa Claus; Santa; Posttomten; Letters; Postcards; Narrative; Socialization; Elsa Holst; Swedish Post Office; Jultomten; Tomten; Posttomten; brev; vykort; berättande; socialisation; Elsa Holst; Postverket;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: This master’s thesis examines how narrative development is socialized in Swedish letters and postcards to Santa Claus. The letters are from the previously unanalyzed archive collection Letters to Santa, and the years between 1960s and 1970s have been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Skrattet är allt som blir kvar : En studie om kvinnor, humor och det smärtsamma i Ottessa Moshfeghs Ett år av vila och avkoppling och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Konnebäck; [2022]
  Nyckelord :Humor; Kvinnlig humor; Carrie Fisher; Ottessa Moshfegh; Sorg;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar humor i texter skrivna av kvinnor, samt humors funktion och framställning genom några utvalda kvinnliga humordrag i förhållande till tragiska, svåra ämnen. Uppsatsen utgår från två verk – Ett år av vila och avkoppling av Ottessa Moshfegh och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken. LÄS MER

 3. 3. GENTRIFIERING I VÄSTERÅS : En enkätstudie om de boendes inställning till byggnaden av nya dyra bostäder i Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg (Västerås)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elvira Sitkevica; [2021]
  Nyckelord :bostadssegregation; gentrifiering; social blandning; urbant medborgarskap; kvantitativ studie; enkätundersökning; Västerås; Sverige;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att undersöka de boendes i Västerås inställning till gentrifiering –byggnaden av dyra bostäder i deras bostadsområde. Undersökningen utförs med hjälp av en kvantitativ metod – enkätundersökning i bostadsområden Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg. LÄS MER

 4. 4. Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; Gabriel Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; HCI; Research through design; Exhibitions; Homo colossus; Energy footprint; ;

  Sammanfattning : Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. LÄS MER

 5. 5. Vykortsmodets slavar : En undersökning av attityder till vykortsraseriet i dagspressen mellan åren 1900 – 1910

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Catrine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Vykortsraseri; vardagligt skriftbruk; vykortspraktik; New Literacy Studies;

  Sammanfattning : Vykortsraseriet i Sverige och på kontinenten är en anonym företeelse som blossade upp med en väldig kraft i början på 1900-talet och som sedan avtog igen. Den ofantliga mängd vykort som skickades under den här tiden gav upphov till uttrycket vykortsraseri. LÄS MER