Sökning: "w m2"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade orden w m2.

 1. 1. Test setup for LDMX HCal readout

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Joshua Greaves; [2020]
  Nyckelord :Dark matter; LDMX; dark photon; hadronic calorimeter; photomultiplier tube; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It is evident from cosmological observations such as the Cosmic Microwave Background, and the motion of galaxies, that the universe consists of approximately 5 times more mass than visible matter can account for. The Light Dark Matter eXperiment (LDMX) will take a unique approach in its hunt for dark matter; it will look for missing momentum signals in electron collisions with a Tungsten target, and will be looking in the sub GeV energy range for evidence of dark matter interactions. LÄS MER

 2. 2. It's a mad mad men's world - En analys av HBO-serien Mad Men utifrån ett genusperspektiv med fokus på maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Viktor Svanström; [2020]
  Nyckelord :Mad Men; maskulinitet; manlighet; könsroller; psykisk ohälsa; masculinity; manhood; gender roles; mental illness; Social Sciences; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay will delve into a deep analysis regarding multiple episodes of the American tv-series Mad Men primarily from the perspective of two theoretical concepts regarding the study of masculinity. These include, for example, studies regarding the concept of “precarious manhood” by Joseph A. Vandello and Jennifer K. LÄS MER

 3. 3. Konsten att lobba utanför boxen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Persson; [2020]
  Nyckelord :Påverkansstrateg; Påverkansarbete; Helsingborg; HH-förbindelsen; Kommuner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how one can understand the recent employment of a policy-entrepreneur in the city of Helsingborg. The study will be using a explaining-outcome process-tracing method since the causes regarding the outcome attracts the interest of this essay. LÄS MER

 4. 4. Rhetoric of Two Inaugural Speeches : An Analysis of Rhetoric Types and Features in American Inaugural Speeches

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Christopher Gajaweera; [2020]
  Nyckelord :Abstract; Anti-intellectual; Aristotle; Assertive; Conversational; Democratic; Linguistics; Persuasion.;

  Sammanfattning : This paper will study the use of rhetoric types and features in two inaugural speeches, the possibility if categorizing each speech as one rhetoric type, which speech uses Aristotle’s three means of persuasion better and the methods applicability in categorizing the speeches under the “plebiscitary period’s” four qualities. The two speeches that were used are Donald J. LÄS MER

 5. 5. Skillnad i effektutveckling mellan sprintsimmare och sprintlöpare : Användandet av ett maximalt treminuterstest för att ta reda på maxeffekt, kritisk effekt och arbetskapacitet över den kritiska effekten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Frödeberg; Jonas Tollefors; [2020]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka critical power (CP) och om andelen av det totala arbetet som utförs över CP (W´) skiljer sig mellan sprintsimmare och sprintlöpare. Dvs förhållandet mellan den effekt som kan bibehållas under lång tid och den som maximalt kan produceras under de 150 första sekunderna vid ett tre minuters maxtest. LÄS MER