Sökning: "waiting time"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden waiting time.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Analys av Implementeringsmetoder för Lean Administration : En studie om slöserier och utmaningar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Christin Morberg; [2019]
  Nyckelord :Lean Administration; Lean Office; värdeflödesanalys; processkartläggning; effektivisering;

  Sammanfattning : This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-stream-mapping has been mapped and analyzed. LÄS MER

 3. 3. Interaktionen mellan nyfikenhet och yttre motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Fröjd; [2019]
  Nyckelord :curiosity extrinsic motivation; punishment; reward; two armed bandit; nyfikenhet; yttre motivation; belöning; bestraffning; tvåarmad bandit;

  Sammanfattning : Nyfikenhet är inneboende strävan mot inhämtande av ny information. Länge har det ansetts vedertaget att yttre motivation hämmar nyfikenhet, men på senare år har det framkommit forskning som indikerar ett delvis annorlunda förhållande. LÄS MER

 4. 4. En litteraturbaserad studie med syfte att belysa personers upplevelser efter en organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sofia Åhs Hultgren; Anna Suslova Olsson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Patients experiences; Post transplant; Transplant recipients; Quality of life;

  Sammanfattning : Background: When a person suffers from organ failure, an organ transplantation can save life. Persons on the waiting list often have mixed feelings like uncertainty and hope for the future. Even the time after transplantation is described like a period of physical and mental challenges during the recovering. LÄS MER

 5. 5. Room for Interpration? A study on how the member states execute the harmonized Schengen Visa Code

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stephan Kowitz; [2018-08-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Visa policies in the European Union and the Schengen Area are still a field of research that isstill very much out of focus. This paper aims to put light in the dark: by investigating the different interpretations of two Articles of the “Schengen Visa Code”, this research will show that a harmonized visa policy within the member states is far away from being established. LÄS MER