Sökning: "wakamono kotoba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden wakamono kotoba.

  1. 1. Unga japaners språk i fiktion och verklighet.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Madeleine Centino Larsson; [2014-02-27]
    Nyckelord :japanska; ungdomsspråk; wakamono kotoba; yakuwarigo;

    Sammanfattning : Denna undersökning tar itu med unga japaners språk wakamono kotoba. Wakamono kotoba består av nyskapande ord och majoriteten av orden har spridits genom massmedia. Det har gjorts många undersökningar om denna språkmångfald. Ett resultat av forskningen är boken Wakamono kotoba ni mimi wo sumaseba skriven av Yamaguchi (2007). LÄS MER