Sökning: "walk"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade ordet walk.

 1. 1. Testing the weak form EMH - An empirical study of the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Frank; Viktor Öhrström; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether the Swedish stock market shows signs of weak form efficiency between January 2012 and January 2019. Weekly data is gathered from the OMXSPI and from three indices of different capitalization segments, namely Large cap, Mid cap and Small cap. LÄS MER

 2. 2. Volatility forecasting using the GARCH framework on the OMXS30 and MIB30 stock indices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Johansson; [2019-01-22]
  Nyckelord :Volatility forecasting; Random Walk; Moving Average; Exponentially Weighted Moving Average; GARCH; EGARCH; GJR-GARCH; APGARCH; volatility model valuation; regression; information criterion;

  Sammanfattning : There are many models on the market that claim to predict changes in financial assets as stocks on the Stockholm stock exchange (OMXS30) and the Milano stock exchange index (MIB30). Which of these models gives the best forecasts for further risk management purposes for the period 31st of October 2003 to 30th of December 2008? Is the GARCH framework more successful in forecasting volatility than more simple models as the Random Walk, Moving Average or the Exponentially Weighted Moving Average?The purpose of this study is to find and investigate different volatility forecasting models and especially GARCH models that have been developed during the years. LÄS MER

 3. 3. EU CSR: TALK THE TALK OR WALK THE WALK? A case study of the Inditex Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jon Fernández de la Iglesia; [2019-01-16]
  Nyckelord :European Union; Corporate Social Responsibility; European Commission; Inditex; impact; institutional pressures; translation;

  Sammanfattning : This study examines the various institutional pressures -including the ones proceeding fromthe supranational level of the EU - and how they impact and shape the Corporate Social Responsibility (CSR) plan of an EU-based multinational company. By filling this gap, we alsopursue to steer the empirical focus on the organizational translation of the current EuropeanCommission (EC) approach on CSR. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Barns uppfattningar om lek och pulshöjande moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zacharias Starlid; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; fritidshemmet; fysisk aktivitet; lek; walk-and-talk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa kunskap om barns uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelselekar samt hur detta kunde få mer utrymme i den pedagogiska fritidshemsverksamheten. De forskningsfrågor som undersöktes i studien var ”Hur uppfattar barnen fysisk aktivitet och rörelselekar?” och ”Hur ska fritidslärarna lägga upp den pedagogiska verksamheten för att främja fysisk aktivitet och rörelselek enligt barnen?”  Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och barns perspektiv. LÄS MER

 5. 5. On Pollard's rho method for solving the elliptic curve discrete logarithm problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jenny Falk; [2019]
  Nyckelord :elliptic curves; Pollard s rho method; elliptic curve discrete logarithm problem; cryptography; adding walk; mixed walk; cycle-detecting algorithm; iterating function; random walk;

  Sammanfattning :     Cryptosystems based on elliptic curves are in wide-spread use, they are considered secure because of the difficulty to solve the elliptic curve discrete logarithm problem. Pollard's rho method is regarded as the best method for attacking the logarithm problem to date, yet it is still not efficient enough to break an elliptic curve cryptosystem. LÄS MER