Sökning: "walking frame"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden walking frame.

 1. 1. Automatic age estimation of children based on brain matter composition using quantitative MRI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medicinsk informatikTekniska fakulteten

  Författare :Klara Renström; [2015]
  Nyckelord :qMRI; quantitative MRI; Brain development; Age estimation;

  Sammanfattning : The development of a child can be monitored by studying the changes in physical appearance or the development of capabilities e.g. walking and talking. LÄS MER

 2. 2. Conversation : Recreating Space in Post-Traumatic Topia

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Christina Kousgaard Hansen; [2013]
  Nyckelord :Reconstruction;

  Sammanfattning : The 11th of march 2011, at 14.16 the north east of Japan was hit by a 9.0-magni- tude earthquake, tsunami and by a nuclear accident at the power plant, Fukush- ima Daiichi due to the excessive water masses on land caused by the tsunami. LÄS MER

 3. 3. Automatic detection of honeybees in a hive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mihai Iulian Florea; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The complex social structure of the honey bee hive has been the subject of inquiry since the dawn of science. Studying bee interaction patterns could not only advance sociology but find applications in epidemiology as well. LÄS MER

 4. 4. An Optimization Design for the Stair-Climbing Wheelchair

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lin Zhang; Feihong Xi; [2012]
  Nyckelord :Stair-climbing Wheelchair; Autodesk Inventor Modelling; Optimization Design; Simulations;

  Sammanfattning : With sharply increasing of elderly and disabled people at present, the work which focuses on making life easier for those people have been paid more attention. So a new stair-climbing wheelchair was designed in this paper which can work in three modes: stair-climbing mode, powered wheelchair mode and manual mode. LÄS MER

 5. 5. En utflykt till Libroängen : ett visionsarbete om Librobäck i Uppsala

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Granér; [2011]
  Nyckelord :Vision; Gestaltning; Grönområde; Upplevelsevärde; Varierad grönska; Librobäck; Stadsdelsomvandling;

  Sammanfattning : I nordvästra Uppsala ligger stadsdelen Librobäck. Stadsdelen håller på att omvandlas från ett industriområde till ett område med mycket bostäder. För att denna stadsdelsomvandling skall lyckas krävs också att områdets grönområden utvecklas. LÄS MER