Sökning: "walking interviews"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden walking interviews.

 1. 1. Safety in pedestrian tunnels. An interview study of elderly women and urban planners.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Ringeby; [2023-02-03]
  Nyckelord :safety; fear of crime; pedestrian tunnels; elderly; urban planning; walking interviews; vulnerable areas;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar en person att delta i en motionsintervention på sin arbetsplats? : En kvalitativ studie som undersöker vilka motiv en anställd har för att delta i en hälsofrämjande åtgärd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Lindholtz; [2023]
  Nyckelord :Exercise intervention; Health Promotion; Motivation to Exercise; Physical Activity; Walking Challenge; Motionsintervention; Friskvårdsatsning; Motivation till motion; Fysisk aktivitet; Stegtävling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad anställda, som har deltagit i en motionsintervention initierad av sin organisation i form av stegtävling, beskrev för motiv till deltagande. Totalt genomfördes tio intervjuer med en könsmässig fördelning på tre män och sju kvinnor i åldrarna 23-59 (M=37.7). LÄS MER

 3. 3. Accessibility and Usability in the City of Malmö : Assessing the Implementation of Universal Design on Pedestrian Walkways for the Blind and Visually Impaired

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Xiaotong Zheng; [2023]
  Nyckelord :universal design; accessibility; usability; blind and visually impaired people; pedestrian walkway;

  Sammanfattning : This paper presents a case study conducted in Malmö, Sweden, with the aim of examining and improving the accessibility and usability of pedestrian walkways for blind and visually impaired people (BVIP). The study focuses on identifying the obstacles faced by BVIPs in using pedestrian walkways in Malmö and proposes strategies to enhance their accessibility. LÄS MER

 4. 4. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Anna Maria Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Sammanfattning : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. LÄS MER

 5. 5. Parkering av delade elsparkcyklar, från friflytande till fasta platser : - Effekter och åsikter kring parkeringsförbudet utifrån användarnas, kommunernas och operatörernas perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :HAWLER RABUN; PREM HUQ; [2023]
  Nyckelord :Electric scooter; Parking; Free-floating; Sharing service; Micro mobility;

  Sammanfattning : The Swedish Government announced on June 15, 2022 that electric scooters will no longer be allowed to park on pedestrian and bicycle lanes starting from September 1, 2022, except at designated bicycle racks or other designated parking areas. This measure has been taken to improve accessibility and safety for pedestrians and cyclists. LÄS MER