Sökning: "walking trails"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden walking trails.

 1. 1. Design Concept for Thule Strollers- Improving the user experience in the dark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Torun Nachtweij; [2019]
  Nyckelord :User experience; Lights for strollers; Safety; Aesthetics; Behavioral design; Thule; Concept development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For most people getting a stroller is an obvious thing to do when having a baby. It’s mainly used for transportation of the baby but has other functions as well. For example, it is used as a storage, serves as a shopping bag for groceries and makes a perfect bed for a baby nap. LÄS MER

 2. 2. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 3. 3. HOP!: a PGIS and citizen science approach to monitoring the condition of upland paths

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Niamh Harty; [2018]
  Nyckelord :geography; GIS; Participatory GIS; Citizen Science; path surveys; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This research project was inspired by the increase in popularity of hillwalking and the problem of the lack of monitoring and maintenance of upland paths which may lead to serious deterioration of those paths. Wicklow Mountains National Park (WMNP), just south of Dublin City in Ireland, has a large network of mostly informal upland paths. LÄS MER

 4. 4. I Olav den heliges fotspår. En studie av historiebruket vid fem nutida västsvenska Olavsleder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Angelica Olindersson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Olav; pilgrimsvandring; pilgrimage; Christian religion; history culture; history use; history conciousness; Bohuslän; Sverige;

  Sammanfattning : This study is about the background, the creating and the using of the contemporary walking trails of Saint Olav in Bohuslän, from a perspective of history use.This study investigates the causes behind the creating of the studied walking trails, their relevance in our contemporary society, and how we, in a perspective of history use, may understand their causes and relevance. LÄS MER

 5. 5. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Andersson; [2017]
  Nyckelord :hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. LÄS MER