Sökning: "wall elements"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden wall elements.

 1. 1. Breaking The Fourth Wall : a case study of racial representations in The Bachelor franchise

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elodie Mumhoreze; [2020]
  Nyckelord :Reality TV; The Bachelor; Race; Representation; Diversity; Stereotype; Whiteness; Other; Social Imaginary; Irony Bribe; Engagement; Audience Reception; Podcast; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2002, ABC aired the first season of its new reality TV dating show, The Bachelor. Almost 20 years later, The Bachelor franchise has become a cultural phenomenon that is integral to the popular culture zeitgeist. LÄS MER

 2. 2. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Kristin Olovsson; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Sammanfattning : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. LÄS MER

 3. 3. FEM modelling of sound reduction index in partition CLT wall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Adam Hultin; Erik Hörström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Constructing buildings with wood brings many advantages, especially regarding environmental aspects, which has brought an up-rise in these types of structures. However, one of the main issues regarding wooden structures is its tendency to perform poorly acoustically in lower frequencies compared to heavier structures. LÄS MER

 4. 4. Förstärkning av träregelstomme med KL-trä : Teoretisk utvärdering av olika ytterväggstyper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Larsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Strengthening; Light timber frames; Modular construction; Lean construction; multi-storey timber buildings; Timber engineering; Korslimmat trä; Massivträ; Volymelement; Industriellt byggande; Flervåningshus i trä; Träkonstruktion;

  Sammanfattning : På senare tid har intresset för och viljan att bygga flerbostadshus i trä ökat och medfört en trend att bygga allt högre hus med stomme av trä. En aktör är Lindbäcks Bygg som bygger flerbostadshusi trä med volymelement och lätt regelstomme. Idag begränsas dock möjligt antal våningar med regelstomme till 6 – 8 våningar. LÄS MER

 5. 5. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER