Sökning: "wall-street"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet wall-street.

 1. 1. Presumptions about populism in the press : An analysis of the framing of the economic policies of Donald Trump and Bernie Sanders

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Melinda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :populism; media; economic policy; newspapers; inductive frame analysis;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the framing of the economic policies of American populists Donald Trump and Bernie Sanders in American quality newspapers during the 2016 primary elections. This is done with the intent of investigating if the common assumption that the economic policies of pop-ulists are irresponsible could be observed in the news media. LÄS MER

 2. 2. Classification of Monetary Policy Decisions through Text Mining Techniques

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Manuel von Krosigk; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Text mining; Monetary policy; Term structure of interest rates;

  Sammanfattning : Ellingsen, Söderström and Masseng (2003) describe an empirical strategy to test their model about how central bank interventions affect asset prices. They manually analyse a Wall Street Journal column in order to determine whether bond traders interpreted a target rate change as reaction to new information about the economy or change of central bank preferences. LÄS MER

 3. 3. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

 4. 4. Alla talar om klimatet men ingen gör något : En kritisk diskursanalys över två amerikanska dagstidningars framställning av klimatförändringarna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Astrid Berne; Emilia Stridsberg; [2018]
  Nyckelord :Klimatförändringarna; global uppvärmning; dagstidningar; kritisk diskursanalys; Fairclough.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera och analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta har gjorts genom att studera hur tidningarna skriver om orsaker och konsekvenser av klimatförändringarna samt vem eller vad som bör ta ansvar för detta. LÄS MER

 5. 5. "Someone isn't telling the truth" : En kritisk diskursanalys av den amerikanska dagspressens nyhetsbevakning av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Kahrobaee; Stefanie Rumaina Pezo; [2018]
  Nyckelord :CDA; sexual harassment; metoo; tabloidization; gender; hegemony; CDA; sexuella trakasserier; metoo; tabloidisering; genus; hegemoni;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar hur maktstrukturer framträder i den amerikanska dagspressens bevakning av sexuella trakasserier. Studien analyserar 18 artiklar som har bevakat två snarlika fall där två män som varit nominerade till en position i Högsta domstolen i USA blivit anklagade för sexuella trakasserier. LÄS MER