Sökning: "war for talent"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden war for talent.

 1. 1. CATCH US IF YOU CAN : Startups strategier för att attrahera och rekrytera nyckelpersoner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Ådén; Pauline Strand; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; The War For Talent; Startups; Startup; Nyckelpersoner;

  Sammanfattning : Svenska Startups upplever en problematik i att attrahera och rekrytera nyckelpersoner, vilka är avgörande för företagets tillväxt och överlevnad. Till följd av hård konkurrens har Talent Management blivit allt viktigare för att företag ska kunna attrahera och rekrytera kompetens. LÄS MER

 2. 2. Should I stay, or should I go? : En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrea Kauppi; [2019]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; nursing students; organizations; Norrbotten; employer branding; attraktivitet; sjuksköterskestudenter; arbetsgivare; Norrbotten;

  Sammanfattning : Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This means that it is important for employees to work with their brand to succeed. LÄS MER

 3. 3. Kampen om rätt medarbetare: En studie om generation Z

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rebecca Josefsson; Timmy Le Persson; [2019]
  Nyckelord :HR-strategies; attract; retain; generation Z; employer branding; talent management; recruitment; war for talent; HR-strategier; attrahera; behålla; generation Z; employer branding; talent management; rekrytering; war for talent;

  Sammanfattning : Titel: Kampen om rätt medarbetare. En studie om generation Z. Frågeställning: Vilka HR-strategier använder organisationer för att attrahera och behålla generation Z? Syfte: Uppsatsen syfte är att identifiera vilka HR-strategier organisationer använder för att attrahera och behålla medarbetare och hur de anpassar dem till generation Z. LÄS MER

 4. 4. War for Talent in the Era of Employer Branding : Exploring how Swedish banks manage their Employer Brand in order to attract and retain the talents of Generation Y

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jesper Nilsson; Joel Gustafsson; Simon Ulriksson; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Swedish Banking Industry; Generation Y; Millennials; Recruitment; Employer Brand; Employer Attractiveness; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Background: Concurrently, as the importance of Employer Branding has increased over the past decades, Swedish banks have reached an all-time low customer satisfaction and suffer from a lack of trust. The latest entrants to the workforce, Generation Y, have shown unique demands and wants from their employer, where they generally value working for a company contributing to society. LÄS MER

 5. 5. How to Win the War for Talent among Professional Engineers : An Employer Branding Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nicole Lejdeby; Carolin Östman; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition EVP ; Public sector; Recruitment strategies; War for talent; Work values;

  Sammanfattning : Organisations strive to gain competitive advantages and there is an increasing demand for more advanced technology in today's dynamic and complex environment. The importance of engineering is increasing in the global world, which leads to a higher demand of professional engineers. They represent among the hardest roles to fill. LÄS MER