Sökning: "warble"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet warble.

 1. 1. Renens parasiter och deras effekter på rennäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jessika Fahlander; [2014]
  Nyckelord :renar; rennäring; parasit; prevalens; insekt; nematod; reindeer; reindeer husbandry; parasite; prevalence; insect; nematode;

  Sammanfattning : Renen har genom tiderna varit ett bytesdjur, arbetsdjur och produktionsdjur. Dagens renskötsel är inriktad på köttproduktion med sekundära inkomster från pälsar och hantverk. Rennäringen drabbas årligen av ekonomiska förluster till följd av snöskred, laviner, trafikolyckor och rovdjur. LÄS MER

 2. 2. Djurägarbehandlingar inom renskötseln

  L3-uppsats, SLU/Unit of Reindeer Husbandry

  Författare :Andreas Johansson; [2006]
  Nyckelord :djurägarbehandlingar; ren;

  Sammanfattning : The aim of this study was to document treatments of sick and injured reindeer in Tornedalen and the area around Gällivare. I also wanted to find out the basis for the treatments, how they are considered to work and if they agree with established veterinary science. The occurrence of "folk remedies" was especially studied. LÄS MER