Sökning: "warehouse layout design"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden warehouse layout design.

 1. 1. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 2. 2. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 3. 3. A study on layout design for a logistic center – Case study at ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Delon Mikhail; Stapheen Sadllah; [2020]
  Nyckelord :Layout Planning; Logistic center; Systematic Layout Planning; Value Stream Mapping; ASRS; AGV; AMR;

  Sammanfattning : Most organizations understand that in order to progress in a market that is dominated by competition, they must identify practices that can lead to improvements and obtaining competitive advantages. As a way to drive improvements, it has led to the link between layout planning and supply chain management receiving growing awareness. LÄS MER

 4. 4. Central Warehousing and Omni channel logistics strategy : A case study of baby products provider and clothing retailer

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Mansoor Ahmed Gondal; [2020]
  Nyckelord :Retailing; Warehouse management; ERP;

  Sammanfattning : Background: Retailing industry has been growing all around the world tremendously. We will see a remarkable change and improvement in clothing and baby products retailing industries in Sweden. Previously, companies either try to sell through traditional brick and mortar physical stores or online. LÄS MER

 5. 5. En studie av metoder för effektivisering av bulklager : En fallstudie på pelletstillverkande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Felicia Walldén Cerna; [2020]
  Nyckelord :Bulk warehouse; warehouse optimization; storage system; logistics; warehouse layout; process flow chart; MUDA; 5S; inventory control; forecasts; picking; rearranging; Bulklager; lageroptimering; lagringssystem; logistik; lagerlayout; processflödesschema; MUDA; 5S; lagerstyrning; prognoser; plockning; omlagring;

  Sammanfattning : Lagerhantering avser aktiviteter som mottagning av varor, inlagring, lagring, orderplockning, omlagring, sortering och frakt. Enligt tidigare studier, av bland annat Drury (1988), uppstår 55% - 60% av lagrets kostnader i orderplockning och omlagring. LÄS MER