Sökning: "warehouse management systems"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden warehouse management systems.

 1. 1. An investigation of rounding rules for Jula´s Supply Chain Management Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Heather Zhao Viklund; [2019-07-02]
  Nyckelord :Replenishment; ERP; SCM; Bullwhip Effect; Order Multiple; Total Cost;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Keeping track of inventory by introducing a track and trace system -A case study at Svenska Mässan Gothia Towers AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gullberg; Cajsa Larsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Track and trace; warehouse management systems; inventory management; RFID;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av färdigvarulager

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gustav Ané; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Simulation; Finished goods inventory; Inventory management; Extendsim9; Lagerhantering; Färdigvarulager; Dimensionering; Simulering; Extendsim9;

  Sammanfattning : Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för automation vid inlagring : Ett beslutsunderlag i valet av artikelplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simon Svensson; Adam Wadsten; [2019]
  Nyckelord :AS RS; AutoStore; Inlagring;

  Sammanfattning : The role of warehouse in the value stream, plays a significant part in how well a company can satisfy the requirements of a customer. To be able to support the demand of the customers, production companies are forced to produce a bigger variety of models in the product range, which results in an increasing assortment. LÄS MER

 5. 5. RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod : framgångsfaktorer vid implementering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tim Geidne; [2019]
  Nyckelord :Radio frequency identification; RFID system; logistics chain; tagged; challenges; opportunities; Radio frequency identification; RFID-system; logistik-kedja; taggat; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. LÄS MER