Sökning: "wash water"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden wash water.

 1. 1. Biologisk avskiljning av järn och mangan vid dricksvattenproduktion : Reningskapacitet i pilotfilter med HUFO-diskar och kalcedonmassa

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Alan Saleh; [2021]
  Nyckelord :Dricksvattenrening; pilotfilter; kalcedon; HUFO-disk; biologisk oxidation; järn och mangan i dricksvatten; mognadstid; råvattenkvalitet;

  Sammanfattning : Människan har påverkat klimatet på ett negativt sätt genom olika sorters aktiveter vilket lett till att en global uppvärmning är på gång. Temperaturen på jorden kommer därmed att förändras vilket i sin tur kommer leda till en förändring i vattnets kretslopp. LÄS MER

 2. 2. THE ROLE OF WATER PURITY IN EMULSIFICATION AND REMOVAL OF OIL FROM SOLID SURFACES

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Andriani Tsompou; [2021]
  Nyckelord :ultra-pure water; detergency; detachment of oil from solid surfaces; washing; cleaning;

  Sammanfattning : Detergents are broadly used in our everyday life for cleaning and washing procedures. They are however, a source of water pollution and can have a negative effect on human health and the environment. To reduce their negative impact, a new trend of using only pure water for washing and cleaning applications is being implemented. LÄS MER

 3. 3. Utnyttjande av spillvärme och minskade behov av köpt el i biltvättar : En undersökning av Berners miljötvättar i Östersund och Sundsvall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Ludvig Thorbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :Car wash; waste heat; photovoltaics; evaporator treatment; Biltvätt; spillvärme; solceller; indunstarrening;

  Sammanfattning : Berners är en stor aktör inom försäljning och service av bilar och transportfordon i Jämtland och Västernorrland. På sina anläggningar i Sundsvall och Östersund tillhandahåller Berners bland annat biltvättar och rekond och dessa verksamheter ger upphov till stora utsläpp av vatten och kemikalier. LÄS MER

 4. 4. LCA Based Water Footprint Assessment for a White Shirt

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Raveena Muthukumar; [2020]
  Nyckelord :Water footprint; water scarcity indicator; LCA; organic cotton; reuse of shirt;

  Sammanfattning : The white shirt is widely chosen attire by the people for its comfort and aesthetics. With rising population growth and demand for clothing, the production of white cotton shirts will be increased. The production of the white cotton shirt has various environmental impacts and also leads to water scarcity issues. LÄS MER

 5. 5. En studie om utmaningar kopplade till sanitet och hygien i biståndsprojekt : Med fokus på Kenyas landsbygd

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Rylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av FN:s globla mål med ambitionen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet innan 2030. Denna rapport är en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar som finns kopplade till sanitet och hygien i utvecklingsländer. LÄS MER