Sökning: "wastewater reuse"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden wastewater reuse.

 1. 1. Water reuse in peri-urban areas : A case study of Kibondemaji, Dar es Salaam,Tanzania

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Johansson; Saga Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Water reuse; peri-urban; areas; wastewater;

  Sammanfattning : An increasing number of countries worldwide is becoming water-stressed, sub-Saharan Africa being one of the most recurrent regions within this discourse. Tanzania, one of the countries in the region, is no exception: large population growth has increased pressure on its precious water resources. LÄS MER

 2. 2. Water reuse in peri-urban areas : A case study of Kibondemaji, Dar es Salaam, Tanzania

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Johansson; Saga Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing number of countries worldwide is becoming water-stressed, sub-Saharan Africa being one of the most recurrent regions within this discourse. Tanzania, one of the countries in the region, is no exception: large population growth has increased pressure on its precious water resources. LÄS MER

 3. 3. Extending the water life cycle in rural South African households: the role and potential of water reuse solutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tshepiso Kwena Lehutjo; [2019]
  Nyckelord :greywater rural household technology; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite the issue of greywater management gaining more importance around the world, espe-cially in developing countries, it still remains a challenge in non-sewered areas of South Afri-ca. For a semi-arid country, reusing greywater on a household level has great potential as an alternative water source if done properly. LÄS MER

 4. 4. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
  Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

  Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Reuse of Treated Wastewater in Industrial Symbiosis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Greta Bürger; [2019]
  Nyckelord :Wastewater; Reuse; Symbiosis; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : Many regions around the world suffer from occasional or permanent droughts. Recent years have shown that although Sweden is not a water scarce country, it is vulnerable to dry peri- ods. LÄS MER