Sökning: "wastewater treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade orden wastewater treatment.

 1. 1. Solceller på kommunala typfastigheter : En  detaljstudie av kommunala typfastigheter i Forshaga kommun

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Toresson Nygårds; [2019]
  Nyckelord :solceller; fastigheter; kommun; egenanvändning;

  Sammanfattning : The expansion of photovoltaic plants has increased significantly within the EU and in Sweden, where a contributing cause has been a higher environmental thinking and lower prices for solar cell installations. Interest in installing solar cells has increased in society as a whole and an increasing number of municipalities are interested in solar cells. LÄS MER

 2. 2. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER

 3. 3. Adsorption of micropollutants in wastewater using pulverized activate carbon - The influence of organic matter content and characteristics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Nicola Messinger; [2019]
  Nyckelord :Pulverised Activated carbon; PAC; UVA254; Wastewater treatment; Micropollutants; Activated carbon; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Wastewater is one of the biggest emission sources of organic micropollutants to the aquatic environment. Due to the negative effects of micropollutants on the receiving waters, advanced treatment steps are needed to reduce these emissions. Activated carbon is one promising approach. LÄS MER

 4. 4. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 5. 5. Processes and drivers of biological and chemical Phosphorus removal in wastewater treatment plants

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Javad Kordi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Phosphorus (P) is one of the most important elements exists in wastewater in soluble forms. Several methods have been using for P recovery in wastewater treatment plants, but this study tried to investigate on the most important drivers and the processes of biological phosphorus removal (EBPR) and chemical phosphorus removal that are the major technics of P recovery globally. LÄS MER