Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 11 - 15 av 33 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 11. Producing Electricity in Power Plant

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Ahmed Khabrana; Jaber Ageeli; [2015]
  Nyckelord :Producing Electricity in power plant Steam Generator ; Producing Electricity in power plant Steam Turbine ; Producing Electricity in power plant Electric Generator ; Producing Electricity in power plant Pre-heating System ; Producing Electricity in power plant Intake Area;

  Sammanfattning : Abstract This Bachelor thesis has been written at the Blekinge Institute of Technology. The thesis describes electricity production in Shoaiba Steam Power plant in Saudi Arabia. Shoaiba Power Plant is located 100 km South of Jeddah city in Saudi Arabia. Total power production ability reaches 4400 MW. LÄS MER

 2. 12. Yt- och grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar - En studie av Gisekvarn, Trosa kommun.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Linda Rutanen; [2015]
  Nyckelord :Gisesjön; Gisekvarn; Grundvattenpåverkan från enskilda avloppsanläggningar; Ytvattenpåverkan;

  Sammanfattning : Gisesjön ligger i Trosa kommun, ca 9 km sydväst om Vagnhärad. Det är en oligotrof klarvattensjö som rinner ut i Östersjön och har ett siktdjup på 5-6 meter, vilket är mycket ovanligt för regionen. Längs Gisesjöns nordöstra strand i Gisekvarn har sedan 1950-talet ett fritidshusområde byggts upp i tre etapper. LÄS MER

 3. 13. Exploring the Sustainability of Control of Qinhuai River: A case study in Nanjing, Jiangsu, China

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jingwei Hu; [2014]
  Nyckelord :Sustainable development; integrated water resource management; social participation; Qinhuai river.;

  Sammanfattning : Qinhuai river in Nanjing, China, has suffered pollution since the late 1970s. To solve the problem, Nanjing Municipality conducted two river control projects. The first one in 2002 ended up a failure, and the second one in 2012 also faced various hinders. LÄS MER

 4. 14. Alternative utilization of excess water in Cuban sugar mills

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Anna Larsson; Emma Bednarcik; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The sugar cane industry is one of the most water demanding industries in the world. In spite of the fact that the sugar cane itself contains enough water to supply the entire sugar manufacturing process, supplementary water from other sources is added. As a result, the sugar cane industry consumes and generates water in excess. LÄS MER

 5. 15. Sustainable shopping : consumer behavior in purchasing and donating secondhand clothes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jenny Jönsson; Tina Wätthammar; [2013]
  Nyckelord :attitudes; behavior; donating; purchasing; secondhand; sustainable consumption; textile industry;

  Sammanfattning : Textiles are made in an unsustainable way and there is a need to find alternative ways and material to reduce the negative impacts on the environment, humans and animals. Problems like pollution, excessive water consumption and loss of soil fertility is a result of this lack of diversity. LÄS MER