Sökning: "water content"

Visar resultat 1 - 5 av 813 uppsatser innehållade orden water content.

 1. 1. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. LÄS MER

 2. 2. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER

 3. 3. The Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project and human security in Jordan and Israel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lilja Emilia Österman; [2019]
  Nyckelord :he Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project; human security; Jordan; Israel; water scarcity;

  Sammanfattning : The main purpose of this research is to investigate Jordan and Israel's participation in the Red Sea – Dead Sea Water Convenience project from human security point of view. The Red Sea – Dead Sea Water Conveyance project is planned to desalinate water from Red Sea to the Dead Sea and provide fresh water to Jordan, Israel and possibly Palestine. LÄS MER

 4. 4. Enkel UV-absorptionsfotometer för absorbansmätning i medicinska prover

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Pontus Edling; [2019]
  Nyckelord :UV-absorption photometry; UV-absorptionsfotometer;

  Sammanfattning : Inom laboratoriemedicin finns utrustning som spektralfotometern som kan mäta absorption i en lösning för att bestämma koncentrationen av proteiner, aminosyror och liknande. Detta är en ofta en dyr och svårtillgänglig utrustning. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av riskområden för inducerad infiltration i grundvattentäkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Sundström; [2019]
  Nyckelord :Induced infiltration; groundwater; drinking water; Gävleåsen; Vanåsen; Inducerad infiltration; grundvatten; dricksvatten; Gävleåsen; Vanåsen;

  Sammanfattning : Uttag av grundvatten är viktigt då det förser nästan hälften av befolkningen i Sverige med dricksvatten. Vid uttag som leder till avsänkning av grundvattennivån kan en inträngning av organiskt material uppstå om det finns ett intilliggande ytvattendrag, ett fenomen som kallas inducerad infiltration. LÄS MER