Sökning: "water management"

Visar resultat 1 - 5 av 1658 uppsatser innehållade orden water management.

 1. 1. Styrmedel för uttjänta fritidsbåtar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Olivia Bengtsson; Sofie Hedin Stenvall; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today there is approximately 940 000 leisure bots in Sweden and 85 000 of these are considered to have reached their end of life. The scrapping and recycling of end-of-life-leisure-boats is insufficient, and the risk of boats getting dumped is thereby increasing. LÄS MER

 2. 2. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 3. 3. Reversibel hylla för badrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Karlberg; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaring i badrum är ett ständigt aktuellt område, speciellt för barnfamiljer och andra större hushåll. Många upplever att det kan bli trångt och att det är svårt att få plats med sina hygienprodukter, vilket ofta leder till att de hamnar på badrumsgolvet. LÄS MER

 4. 4. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Dahlbäck; [2021]
  Nyckelord :erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Sammanfattning : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Spatio-temporal drought characteristics in the Limpopo basin from 1918 to 2018 - A case study based on analysis of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sandra Domingos Sambo; [2021]
  Nyckelord :rdought; Standardized Precipitation Evapotranspiration Index; Limpopo River basin; Normalized difference vegetation index; Mann-Kendall Test; Correlation analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The identification of the characteristics of drought are of great importance in water resources planning and management. This study explored the characteristics of drought at Limpopo River Basin (LRB) from 1918 to 2018. LÄS MER