Sökning: "water use sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden water use sustainability.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 3. 3. CLEO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Nina Cherrug; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For every cosmetic product a consumer buys, a new packaging (often plastic) is purchased together with it. Every year, this single-use behavior stands for 120 billion units of cosmetic packaging. For Europe alone, this is the equivalent of 5 packed Avicii Arenas. LÄS MER

 4. 4. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michelle Bäckström; [2022]
  Nyckelord :regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. LÄS MER

 5. 5. Toward prototyping metabolic pathways in cyanobacteria using cell extracts

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Amina Bensabra; [2022]
  Nyckelord :cyanobacteria; metabolic engineering; cell-free metabolic engineering; enzymes; sustainability; cyanobakterier; metabolisk genteknik; syntetisk biologi; enzymer; hållbar bioproduktion;

  Sammanfattning : Cyanobakterier är intressanta mikroorganismer för produktion av biobränslen från solljus, vatten och atmosfärisk koldioxid och anses därför vara potentiella mikrobiella cellfabriker. Men på grund av långsam tillväxt och låg produktion är genteknologi processen intensiv och tidskrävande för cyanobakterier. LÄS MER