Sökning: "water works waste"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden water works waste.

 1. 1. Improving the Efficiency of Thermal Energy Usage in Residential Buildings by Heat Recovery from Wastewater

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Pranjal Jain; Khaled Alturkmani; [2021]
  Nyckelord :Wastewater; Heat Exchangers; Heat Pumps; Biofilms;

  Sammanfattning : This study aims to rationalize the consumption of thermal energy in residential buildings by recovering heat from wastewater inside the building before entering the central sewage network outside the building, by conducting an analytical study for a residential tower in Syria to find out the coverage percentage of the heat energy recovered from wastewater for the heating and domestic hot water loads needed for the tower, and calculating the percentage of reduction in carbon dioxide (CO2) gases. It is a simple technology as the thermal recovery system consists of three main components, which are in order: a wastewater tank, heat exchangers, and a heat pump. LÄS MER

 2. 2. Vibrational prediction of a waste water pump

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Daniel Sundström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An off-market waste water pump is suspected to have high vibrational velocity levels. These vibrations are sought after at the outer surface located at the upper bearing position of the pump. It has then become of interest for trying to predict these vibrations by using the commercial FEA software COMSOL. LÄS MER

 3. 3. Hydropower forecast in Ethiopia using the HBV model - A case study in Omo-Gibe river basin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Youssef Faouzi; [2019]
  Nyckelord :Hydropower; Omo-Gibe; HBV model; rainfall-runoff; Ethiopia; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ethiopia produces 86% of its electricity from hydropower source, still they experience frequent power shortages. As they are part of the East African Power Pool, this power shortage is usually made up for by buying energy from other members of the pool. LÄS MER

 4. 4. Vatten- och kemikaliebesparande åtgärder samt reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin : En studie av sköljvattenflödet på Calamo AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vacuum evaporator; sparse rinsing technique; countercurrent rinsing; wet chemical precipitation system; electropolishing; pickling; Vakuumindunstare; sparsköljsteknik; motströmssköljning; våtkemisk fällningsanläggning; elektropolering; betning;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. LÄS MER

 5. 5. Naturtoalett

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :SIMON ALIN; FRIDA RYBO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gödsel och mänskligt urin har en liknande sammansättning av kväve, fosfor och kalium (NPK) men endast en liten del av toaletters urin tas tillvara på idag. Problemet när urin torkas är att kvävet frigörs vilket bildar ammoniak och börjar lukta. LÄS MER