Sökning: "watt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet watt.

 1. 1. Sun Watch - System för att se produktion och förbrukning av el från solceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Johansson; Bruno Rees; Martin Sundberg; Karl Wallentin; [2020]
  Nyckelord :smart plug; solar panel; solar energy; smart plug; solcell; solenergi;

  Sammanfattning : Anyone who has thought about installing their own solar panels has been faced with one of the biggest obstacles, price or location. The startup company Watt-s aims to solve this problem by offering to sell smaller parts of already existing solar power plants. LÄS MER

 2. 2. Gate Recurrent Unit Neural Networks for Hearing Instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Harshit Sharma; Pallavi Rajanna; [2020]
  Nyckelord :Keyword Spotting; GRU; Gated; Recurrent; Unint; RNN; Hearing Instruments; Hearing; Instruments.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks have gained popularity for applications such as keyword spotting, speech recognition and other artificial intelligence applications. Typically for most applications training and inference is performed on cloud servers, and the result are transferred to the power constrained device, e.g. LÄS MER

 3. 3. Blir man motiverad av en mobiltelefon? : Hur påverkar det prestationen att se sin effekt under ett spinningpass?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Jonsson Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :spinning; cykling; motivation; mobiltelefonapp;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om effektmätaren på en indoor cykel kan motivera användaren att öka sin intensitet under ett träningspass. - Producerar cyklisterna en högre medeleffekt under testcyklingen när de ser displayen med effekten som produceras jämfört med när de inte ser displayen? - Hur uppskattar cyklisterna sin motivationsnivå när de ser effektdisplayen jämfört med när de inte ser displayen? Metod: En kvantitativ studie på 20 cyklister i blandade åldrar och med olika träningsbakgrund, fick cykla 4 min uppvärmning och därefter göra ett max test på 5 min. LÄS MER

 4. 4. Hardware Power Optimization of Base Station Using Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vamshi Pulluri; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 5G comes with requirements of much higher data rates for a digitally connected society where billions of new devices will be added in the coming years. From a RAN perspective, these demands will be served by an increasing number of eNB base stations. LÄS MER

 5. 5. Trender i muskelstyrka och aerob kapacitet bland mönstrande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Jonsson Fredsson; André Tjärnberg; [2019]
  Nyckelord :Newton; watt; cykeltest; isokai; fysisk status; rekryteringsmyndigheten; kvinnor män;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att den aeroba kapaciteten i delar av den svenska befolkningen har försämrats under en längre tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de mönstrande ungdomarna för åren 2001, 2008 och 2018 följer samma nedåtgående trend när det gäller aerob kapacitet som tidigare forskning har visat för andra delar av befolkningen. LÄS MER