Sökning: "wayshowing"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet wayshowing.

 1. 1. Vilse på biblioteket : en kvalitativ studie om biblioteksbesökares åsikter kring processen att leta efter böcker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jasmin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Public library; Information; Wayfinding; Wayshowing; Books; Users; Library Anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There are multiple things you can do at the public library such as study, borrow books and use the computers. The purpose of this master thesis is to understand what opinions the visitors to Lund Municipality's public library have about the process of looking for books in the library. LÄS MER

 2. 2. Den spontana resan : Vägledning genom taktilitet, färg & kontrast – för personer med ledsyn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maria Lövenhamn; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; information design; spatial design; way showing; wayfinding; color coding; visual impairment; blindness; public environment; trails.; Tillgänglighet; informationsdesign; rumslig gestaltning; wayshowing; wayfinding; färgkodning; synnedsättning; blindhet; offentlig miljö; ledstråk.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats inom området Informationsdesign med fokus på rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att undersöka hur man kan underlätta den självständiga navigeringen i vår offentliga miljö för personer med synnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Låt konsten hjälpa : En studie om orienterbarhet i bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joel Berholt; [2022]
  Nyckelord :Spatial design; information design; navigation; wayfinding; wayshowing; public art; Rumslig gestaltning; informationsdesign; navigation; wayfinding; wayshowing; offentlig konst; bostadsområde;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet inom informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Studiens syfte har varit att utforska hur offentliga konsten kan bidra vid navigationen i en komplex exteriör miljöer. I detta fall ett bostadsområde utanför Strängnäs med likartad bebyggelse. LÄS MER

 4. 4. The mayday way : Navigering på kryssningsfartyg vid evakuering av brand

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Nicolina Olsson; [2022]
  Nyckelord :Visual management; spatial design; communication; evacuation system; behavioral science and safety; Visual management; rumslig gestaltning; kommunikation; evakueringssystem; beteendevetenskap och säkerhet;

  Sammanfattning : Abstract  Nowadays we travel much more than we did before, this is mainly due to how easy it has become to get to different places. Traveling took a break during the corona pandemic but  has now recovered a lot. Among these means of transport, we have cruise ships that are becoming increasingly common due to greater demand. LÄS MER

 5. 5. Ett lugnare campus : En studie om zonindelning och högkänsliga studenters behov i en studiemiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hultman Ida; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign rumslig gestaltning aktivitetsbaserad studiemiljö rumsformer zon högkänslig personlighet tillgänglighet indelning kommunikation;

  Sammanfattning : This study is a degree project in information design with a focus on spatial design. This study is about investigating how students with a highly sensitive personality experience the study environment on Mälardalen's university campus. LÄS MER