Sökning: "weaning methods"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden weaning methods.

 1. 1. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Sammanfattning : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. LÄS MER

 2. 2. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sara Hammarberg; [2018]
  Nyckelord :kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

  Sammanfattning : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. LÄS MER

 3. 3. Antibody Testing for use in Immunohistochemistry and the Investigation of Precociously Induced Maturation of the Gastrointestinal Tract in Young Nude Rats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Catherine Gidlund; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Rat pups are born with an immature intestine adapted for the effective uptake of milk nutrients and with high permeability for bioactive molecules from the maternal milk until weaning. During weaning the immune system is activated after stimulation with e.g. dietary antigens, leading to an inflammatory response in the gut. LÄS MER

 4. 4. Långvarig ventialtorvård hos patienter med hög ryggmärgsskada- tid för urträning och bakslag i form av returer till intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Peter Wiking; [2015-01-15]
  Nyckelord :Urträning från ventilator; ryggmärgsskador; tvärprofessionellt arbete; ; respiratoriska komplikationer; Ventilator weaning; Spinal cord injuries; Airway Management; Interprofessional relations; Respiration disorders;

  Sammanfattning : Background: Patients with cervical spinal cord injuries are often dependent on a mechanical ventilator due to the damage on the innervation to breathing musculature. During rehabilitation they have to be trained to regain own breathing. This unweaning process may give respiratory complications, which are main causes to morbidity and death. LÄS MER

 5. 5. Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindblad; [2015]
  Nyckelord :ventilator; weaning; adverse effects; contraindications; methods; nursing; standards; ventilator; urträning; skadliga effekter; kontraindikationer; metoder; omvårdnad; standardiseringar;

  Sammanfattning : BakgrundVentilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten. LÄS MER