Sökning: "weapons"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet weapons.

 1. 1. The United States’ Enemy Image against North Korea during the Presidency of Donald J. Trump : Decision-Making at the Elite-Level

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Schillström; [2020]
  Nyckelord :Denuclearization; Donald Trump; Enemy Image; Kim Jong-Un; North Korea; Political Agenda; USA; Kärnvapennedrustning; Donald Trump; Fiendebild; Kim Jong-Un; Nordkorea; Politisk Agenda; USA;

  Sammanfattning : The United States' enemy image of North Korea has been on its political agenda since the Korean war. Weapons of mass destruction has, since the Cold War, shown the complexity it brings on conflictual interests and decision-makers persuading efforts. LÄS MER

 2. 2. "Ett nytt Europa" : En presshistorisk undersökning av tre fredsorganisationers opinionsbildning angående frågan om kärnvapen och nedrustning 1980-1984

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jesper Grenander; [2020]
  Nyckelord :Swedish peace movements; The Women’s International League for Peace and Freedom; Swedish Peace and Arbitration Society; Swedish Peace Committee; NATO; USA; Soviet union; Disarmament; Nuclear weapons; Threat; Safety politics.; Svenska Fredskommittén; Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Svenska freds- och Skiljedomsföreningen; NATO; USA; Sovjetunionen; Nedrustning; Kärnvapen; Hot; Säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The general purpose of this study was to examine what views three different peace movements had about nuclear weapons and disarmament questions during 1980 to 1984. The chosen movements were the Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), Swedish Peace Committee and The Women’s International League for Peace and Freedom (WIPLF). LÄS MER

 3. 3. Does the sinner beat the saint? An empirical study of the Nordic stock market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Winberg; [2019-11-27]
  Nyckelord :Sin Stocks; Sin Stock Anomaly; Nordic Stock Market; Fama-French Three-Factor Model; CAPM; Asset Pricing Models; Portfolio Asset Management; OLS; Gambling; Tobacco; Alcohol; Weapons; Oil Gas; Self-Financing; Portfolio Strategy;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om våld − En kvalitativ multimodal analys av Saabs marknadsföring av krigsmateriel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Dahlén; [2019-11-07]
  Nyckelord :binary oppositions; clean war; intertextuality; neutralization theory; Saab; technofetishism; violence; weapons;

  Sammanfattning : Violence and conflicts continue ravaging the world all the while the arms industry is providing the means for this to go on. The aim of this thesis is to analyse how the Swedish arms company Saab in its marketing of three weapon systems portrays the weapons and their relation to violence, and thereby what notions of violence that are (re)produced. LÄS MER

 5. 5. Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Swanson; [2019-01-31]
  Nyckelord :Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika;

  Sammanfattning : Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy.... LÄS MER