Sökning: "wear calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden wear calculation.

 1. 1. Punktlighet för pendeltågstrafik i Stockholm - Analys av förseningsdata och fordonsdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Hendrik Co; [2021]
  Nyckelord :Förseningsdata; fordonsdata; felkod; järnväg; försening; tåg; delay data; vehicle data; event code; railway; delay; train; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Arbetet ämnar till att undersöka eventuella samband mellan fordonsdata och förseningsdata för att fastställa om fordonsdata kan användas för att förutse förseningar. Fordonsdata som genererats till följd av behov för kontrollundersökning, i.e. LÄS MER

 2. 2. Person Re-Identification in the wild : Evaluation and application for soccer games using Deep Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Vasileios Karapoulios; [2021]
  Nyckelord :Person Re-Identification; ReID; Deep Learning; Embedding Network; Soccer; Grad-CAM;

  Sammanfattning : Person Re-Identification (ReID) is the process of associating images of the same person taken from different angles, cameras and at different times. The task is very challenging as a slight change in the appearance of the person can cause troubles in identifying them. LÄS MER

 3. 3. Modified train wheel wear calculation for fast calculation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Shaoyao Chen; [2021]
  Nyckelord :Precise contact point detection; Material Flexibility; Multiple contact points detection; Winkler theory; wear calculation; fast calculation; Exakt detektion av kontaktpunkter; materialflexibilitet; detektering av flera kontaktpunkter; Winkler-teori; förslitningsberäkning; snabb beräkning;

  Sammanfattning : In this thesis, a modified wear calculation method is developed to calculate the train wheel wear, which can give less precise but faster results compared to the classic wear calculation method. This modified method is developed based on the classic wear calculation method developed by Jendel, which uses Hertz theory and Kalker’s simplified theory to calculate the contact variables and uses Achard theory to calculate the wear volume in an iterative manner. LÄS MER

 4. 4. Finite element analysis of the effects of theCu:CNx nano-composite multilayer coating onto the improvement of cutting tool life

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yang Liu; Rui Wang; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To verify the effects of applying the shim with nanostructured composite damping coating onto the improvement of cutting tool life, the thesis studies two related aspects, the experiment and finite element software simulation. The experiment part mainly discusses the methods of designing the experiment process and verifying the damping vibration effectiveness of the coated shim. LÄS MER

 5. 5. Framtagning och utveckling avvakuumbord för fräsmaskin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Fredrik Eriksson Hjelm; Victor Bergh; [2021]
  Nyckelord :Vacuum table; Protection board; Prototype development; Milling machine; Material selection; Optimization; Vakuumbord; Optimering; Skyddsbrädda; Prototypframtagning; Fräsmaskin; Materialval;

  Sammanfattning : BTH har i dagens läge en önskan om att ha ett effektivare sätt att fästa ett arbetsstycke som kommer att bearbetas av fräsmaskinen. Det mest lämpliga alternativet anses då vara ett vakuumbord. Syftet med detta examensarbetet är att undersöka framtagning och utveckling av vakuumbord. LÄS MER