Sökning: "wear"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade ordet wear.

 1. 1. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 2. 2. Automatic monitoring of bins

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jannick Mikkelsen; Larsson Anton; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a pile of scrap at Stena recycling has reached the maximum height, the loader operators need to drive around the facility to check whether or not the pile has to be emptied. This causes a lot of unnecessary driving, resolving in wear to the loaders and loss of time, but mostly the unnecessary use of diesel. LÄS MER

 3. 3. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 4. 4. High temperature tribological evaluation of a self-lubricating laser cladding with and without external solid lubricant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Cecilia Nemeth; [2020]
  Nyckelord :high temperature tribology; hot metal forming of aluminium; self-lubricating laser cladding; external solid lubricant;

  Sammanfattning : The purpose of the project work was to build knowledge of the tribological behaviour of self-lubricating laser cladding, with and without external solid lubricant during conditions relevant for hot metal forming of aluminium. The materials used during the project were plates coated with a Ni-based self-lubricating clad and a reference sample of work tool steel. LÄS MER

 5. 5. Utformning och användning av växlingsgator på bangårdar, med hänsyn till arbetsmiljön : Ett förslag till regelverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kimberly Cartes; Phatcha Petchrod; [2020]
  Nyckelord :Walking ways on railroad yards; railroad yard; switchyard operators and working environment;

  Sammanfattning : Presently there are extremely high expectations on the railway in Sweden. As a result of the political will to strengthen the railways position in the transport market, a number of major railway projects have therefore been decided. However, the political ambition has also resulted in a greater need of capacity than before. LÄS MER