Sökning: "web GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden web GIS.

 1. 1. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2019]
  Nyckelord :planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Integrering av BIM- och GIS-data på semantiska webben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linus Häggström; [2018]
  Nyckelord :Semantic web; BIM; GIS; linked data; Semantiska webben; BIM; GIS; Länkade data;

  Sammanfattning : Jordens befolkning beräknas öka med 2 miljarder människor fram till år 2050. Samtidigt som befolkningsmängden ökar kommer befolkningstätheten i städerna öka. Det gör att städerna måste bli smartare och mer hållbara för att klara av befolkningsökningen. LÄS MER

 4. 4. Constructing and developing an integrated smart spatial database for Malmö Municipality : case study : Västra innerstaden in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sayed Hassan Alavi; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS section of street and park department of Malmö Municipality; consistency; integration; iTRIMAN; traffic database; smart database; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : GIS Section of Street and Park department of Malmö Municipality continuously receives new spatial data from different contractors that need to be saved to the GIS section traffic database. Due to spatial relationships and daily updates of traffic database, it is evident that the traffic database requires more consistency and integration in an automatic way. LÄS MER

 5. 5. Incorporating GIS in urban planning : Quantifying accessibility to sociotopic user values for use in urban planning and citizen dialogue – a case study of Årstafältet, Stockholm.

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Anna Nordlöv; [2018]
  Nyckelord :GIS; Urban planning; Urban design; Citizen dialogue; Bivariate maps; Web-GIS; Network distance; Sociotope;

  Sammanfattning : There exists a debate regarding where to build new housing in increasingly denser cities today. Often it is the green spaces that must be sacrificed which lead to conflicts among decision makers and citizens. Although, some sources claim (Byrne et al. LÄS MER