Sökning: "web content analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade orden web content analysis.

 1. 1. Multimodal analys av energiföretags texter på webben : Karlstad Energi och Hedemora Energis, webbpublicerade texters visuella och textuella likheter och skillnader efter Rysslands invasion på Ukraina.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ruth Schliephacke; [2024]
  Nyckelord : the energy crisis; Karlstad Energy; Hedemora Energy; visually analyze; textually analyze; energy and electricity.; Energikris en ; Karlstad Energi; Hedemora Energi; visuell analys; textuell analys; energi och el.;

  Sammanfattning : Background and Purpose: The energy crisis that evolved from Russia’s attack on Ukraine had an impact on Swedish energy companies. Therefor these energy companies Karlstad Energy and Hedemora Energy published texts containing the word “energy crisis”. LÄS MER

 2. 2. Yoga och mindfulness i skolmiljö : En systematisk litteraturstudie av yogabaserade praktiker som en resurs för elever och lärares välmående.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elisabeth Ehrlich; Elin Mattsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to examine, through existing research, the relationship between yoga-based practices in school and the mental health and well-being of students and teachers in an increasingly stressed and high-performing world. Our questions are: What does research say about yoga-based practices in relation to mental health and well-being in schools in different countries? What methods have been used for research on yoga-based practices and mental health and well-being in schools in different countries? What methods have been used for the implementation of yoga-based practices in schools? In order to achieve the aim and answer our questions, we have chosen to do a systematic literature study. LÄS MER

 3. 3. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 4. 4. “ALLT ÄR DEN LILLA RÅTTANS FEL, HÖRDE FRÅN EN SÄKER KÄLLA ATT HEN OCKSÅ SYSSLAR MED KRIMINELLA VERKSAMHETER” - En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Gustafsson; Josefine Gerdtman; [2023-03-10]
  Nyckelord :Medborgarjournalistik; användargenererat innehåll UGC ; kvalitet; Flashback;

  Sammanfattning : As interactive media have grown, citizen journalism has gained greater importance. Almost half of Sweden's population takes part in news delivery on social media, where the discussion forum Flashback is one of the platforms. LÄS MER

 5. 5. Extramural Reading, Attitudes, and Motivation : How students' extramural reading habits affect their attitudes toward and motivation for reading in the L2 English classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Starborg; [2023]
  Nyckelord :Extramural reading; reading habits; reading attitudes; reading motivation; L2 reading motivation;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate Swedish upper secondary school students’ extramural reading (ER) habits as well as if and how these habits affect students’ attitudes toward and motivation for reading in the L2 English classroom. The research questions addressed are: “What are Swedish upper secondary school students’ extramural reading habits?” and “Do students’ extramural reading habits affect their a) attitudes toward, and b) motivation for reading in the L2 English classroom? If yes, in what way?” As engagement in extramural English is suggested to both motivate and demotivate students to read in school, this essay can provide insights into how students’ extramural reading habits affect the reading they do in school. LÄS MER