Sökning: "web framework"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade orden web framework.

 1. 1. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Implementation of FaDO in React.js : Implementation of FaDO in React.js

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ammar Aldhahyani; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the implementation of FaDO as a REACT.JS web-based tool. FaDO is a machine learning method for real-time fraud detection: it flags (financial)transactions as either fraudulent or normal in a real-time fashion. LÄS MER

 3. 3. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Eyrún Pétursdóttir; [2021]
  Nyckelord :Childifying; socio-spatial fragmentation; child-centered spatial approach; partisipation; urban open space transformation; community; traveling transect; mobility; connection;

  Sammanfattning : In the last decades, socio-spatial fragmentation has become a growing problem in the urban environment. This thesis aims to offer knowledge on how a child-centered spatial approach, termed Childifying, can help overcome socio-spatial fragmentation. LÄS MER

 4. 4. Är det öppet köp på utbildningen? : En kvalitativ studie om två högskolors utformande av strategisk kommunikation till presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Arvidsson; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Education; strategic communication; university; student; customer; Gothenburg School of Business; Economics and Law; Stockholm School of Economics; Utbildning; strategisk kommunikation; högskola; student; konsument; Handelshögskolan i Göteborg; Handelshögskolan i Stockholm;

  Sammanfattning : Den utbildningsmarknad som utvecklats de senaste decennierna har alltmer inneburit att lärosäten strategiskt arbetar med relationsbyggande kommunikation för att sälja sina utbildningsutbud. Problemområdet omfattar därmed en komplexitet inom utbildningskommunikation hos högskolor. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i förskolan : Förskollärares syn på kommunikation inom ramen förvardagliga förskoleaktiviteter med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Wiklund; Michaela Järveryd; [2021]
  Nyckelord :Approach; communication; communication with children; preschool teachers; social interaction; Förhållningssätt; förskollärare; kommunikation; kommunikation med barn; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vilken synförskollärare har på kommunikationen i arbetet med barn i den dagliga verksamheten påförskolan. Syftet var också att synliggöra hur förskollärare ser på kommunikationenmed barnen, vilka dagliga praktiker de använder samt hur ett gott samspel och godkommunikation kan se ut. LÄS MER