Sökning: "web services fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden web services fördelar.

 1. 1. “vi ställer inte in, utan vi ställer om” -En kvalitativ studie om ledarskap och digitalisering inom socialtjänsten till följd av covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Dinara Garipova; Allis Lilja; [2020]
  Nyckelord :Leadership; middle management; pandemic; interaction; digital work; Covid-19;

  Sammanfattning : The outbreak of the Covid-19 virus has greatly impacted all of Sweden. This has led to Schools closing and multiple organisations restructuring to offer their employees the ability to work from home. LÄS MER

 2. 2. SCLEX-Lang : A Threat Modeling Language for Substation Automation Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Luyi Sun; [2020]
  Nyckelord :Meta Attack Language; Automated Substation; Threat Modeling; Attack Graph; Security; Meta Attack Language; automatiserad transformatorstation; hotmodell; attackgraf; säkerhet;

  Sammanfattning : Power systems in the industry today are adopting automated substations because of a growing trend of digitization. Substation automation has greatly reduced intervention from human as well as operation and maintenance costs. LÄS MER

 3. 3. 3D- modellering med LAS-data : Tester i ett licensierat- och i ett Open source-program

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olov Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LiDAR; 3D- modelling; ArcGIS Pro; QGIS; Software comparison; LOD2; LAS; 3D-modellering; ArcGIS Pro; QGIS; Programvarujämförelse; LOD2;

  Sammanfattning : Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad förståelse. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Technology Applications in the Business Processes of Logistics Enterprises : A study to explore improvements in Logistics Services Quality (LSQ) with blockchain technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Patricia Alvina; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockchain technology is an emerging technology that has attracted many enterprises’ interest in recent years. Enterprises are interested in improving business processes using blockchaintechnology. Blockchain technology creates an immutable record and eliminates intermediaries in the many transaction processes. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationen mellan två olika PLC:er med hjälp av trådlösa fältbussar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Alice Ho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trådlös teknologi betyder mycket för det flesta människor eftersom dess förmåga att leverera tjänster på platser utan kabeldragning behövs som överföring av röst/video eller internetåtkomst. Inom industrin har den trådlösa tekniken väckt intresse då man tillämpar tekniken till t.ex. LÄS MER