Sökning: "web standarder"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden web standarder.

 1. 1. Upplevelser av ‘Privacy’ vid förlossning : en kvalitativ metasyntes ur kvinnans och barnmorskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Hed; Emma Nyström; [2022]
  Nyckelord :childbirth; experiences; metasythesis; midvife; privacy; barnmorska; födande; förlossningsvård; metasyntes; privacy; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bevarad 'privacy’ under förlossningen kan underlätta den fysiologiska födselns process och minska känslor av stress och otrygghet. Detta ger ökade förutsättningar att hantera smärta och minska lidande och leder även till minskat behov av interventioner. LÄS MER

 2. 2. Implementation of data visualisation support for colorblind users

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Charlotta Bodén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt ämnar att visa hur stöd kan implementeras för färgblinda användare på applikationer. För att hjälpa webbutvecklare att pervälja färger med hög kontrast från färgblinda användares spektiv skapades ett designverktyg. LÄS MER

 3. 3. Analysis of 5G Edge Computing solutions and APIs from an E2E perspective addressing the developer experience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jitendra Manocha; [2021]
  Nyckelord :Edge Computing; MEC; 5G; Latency; URLLC; APIs; Network Exposure Function; ETSI MEC ISG; 3GPP SA6; Hyper-scale; OSBA; Open Service Broker API; Edge Computing; MEC; 5G; Latency; URLLC; APIs; Network Exposure Function; ETSI MEC ISG; 3GPP SA6; Web skala; Hyper-scale; OSBA; Open Service Broker API;

  Sammanfattning : Edge Computing is considered one of the key capabilities in next generation (5G) networks, which will enable inundation of latency, throughput, and data sensitive edge-native applications. Edge application developers require infrastructure at the edge to host the application workload and network connectivity procedures to connect the application users to the nearest edge where the application workload is hosted. LÄS MER

 4. 4. Webbtillgänglighet för synskadade på webben.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Hanson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skapa tillgänglighet för funktionshindrade påwebben har blivit av allt större intresse förföretag då nya regler har fastställts kring webbtillgänglighet.En standard som beskriverwebbtillgänglighet är WCAG. LÄS MER

 5. 5. Ökad tillgänglighet på webben för användare med funktionsvariation genom WCAG:s standarder : En implementering av tillgänglighetsanpassad kod i LenaSys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Lövborg; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; funktionsvariation; WCAG; DIGG;

  Sammanfattning : Webben har stor betydelse för vårt samhälle, och det är därför viktigt att den är tillgänglig för alla. Personer med någon form av funktionsvariation är en grupp som tidigare inte inkluderats i utformningen och utvecklingen av webben, men det finns idag en lagstiftning om digital tillgänglighet. LÄS MER