Sökning: "web-based experiment"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden web-based experiment.

 1. 1. Släcka eld med bensin : En experimentell studie om effekten av gestaltningar av etnicitet i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Tidhult; Amanda Segerson; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; framing; xenophobia; news media; etnicitet; gestaltning; främlingsfientlighet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Med grund i ett Sverige där främlingsfientligheten och stödet till Sverigedemokraterna, Sveriges enda högerextrema parti, har ökat de senaste åren var syftet med denna studie att undersöka effekten av gestaltning av etnicitet inom nyhetsjournalistiken. Inledningsvis fokuserar uppsatsen på att studera om publicering av en etnicitet påverkar vad människor har för känslor och attityder till ett brott. LÄS MER

 2. 2. Uncertainty`s effect on test-enhanced learning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lisa Brännäs; [2019]
  Nyckelord :uncertainty; test-enhanced learning; test-effect;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to evaluate the impact of uncertainty on test-enhanced learning. A within-groups experiment was designed to compare uncertainty under three study and retrieval conditions carried out in a single session; study-restudy-restudy, study-test-test with feedback and study-test-test without feedback. LÄS MER

 3. 3. Social Science Studies and Experiments with Web Applications

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Dawit Bezu Mengistu; [2018]
  Nyckelord :Cumulative Cultural Evolution; web-based experiment; optical illusion; real-time communication;

  Sammanfattning : This thesis explores a web-based method to do studies in cultural evolution. Cumulative cultural evolution (CCE) is defined as social learning that allows for the accumulation of changes over time where successful modifications are maintained until additional change is introduced. LÄS MER

 4. 4. Analysis of web performance optimization and its impact on user experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ah Zau Marang; [2018]
  Nyckelord :Web performance; user experience UX ; Caching data; performance measurement; Human computer interaction; Performance; Web applications; cache; Web performance optimization;

  Sammanfattning : User experience (UX) is one of the most popular subjects in the industry nowadays and plays a significant role in the business success. As the growth of a business depends on customers, it is essential to emphasize on the UX that can help to enhance customer satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Key Platform Features for Trustworthy A/B-testing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Olle Caspersson; [2018]
  Nyckelord :Web Analytics; Online Controlled Experimentation; Platform Features; A B-testing;

  Sammanfattning : Webbaserade kontrollerade experiment håller alltmer på att bli normen för mjukvaruföretag som vill bli data-drivna. Ett av de vanligaste experimenten idag är A/Btester. Att få resultat från A/B-tester är enkelt, att få trovärdiga resultat är svårare. LÄS MER