Sökning: "web-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden web-based learning.

 1. 1. A Systematic Review of Social work education and training programs in palliative and end-of-life care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hang Li; [2021-01-13]
  Nyckelord :social work; education and training programs; palliative and end-of-life care;

  Sammanfattning : Background: The advanced modern medicine and people’s open-minded attitudes about death call for the development of palliative and end-of-life care. Patients and their family members also promote higher requirement to the professionals and the quality and quantity of the service. LÄS MER

 2. 2. Elevcentrerad schemaläggning : Möjligheter för ökat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Arvid Bolin; [2021]
  Nyckelord :cognitive fatigue; pupil-oriented; scheduling; secondary school;

  Sammanfattning : To do a schedule for pupils in a school-setting is a hard and arduous task for any school. The purpose of this study was to investigate the possibility to move towards an pupil-oriented scheduling process in which the pupils themselves was given the opportunity to assess when they wanted different school-subject taught. LÄS MER

 3. 3. TopQ - a web-based queuing application : A case study in developing a queuing application for students and tutors with focus on navigability and design

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sara Abrahamsson; Frida Andersson; Albin Jaldevik; Frans Nyrfors; Erik Jareman; Oscar Kröger; Martin Tjern; [2021]
  Nyckelord :navigability; desirability; queuing application; usability;

  Sammanfattning : Students’ learning processes can be affected negatively by long waiting times to get assistance on lesson- and lab-sessions. Studies show that digital queuing systems decrease the waiting time. LÄS MER

 4. 4. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Swishekonomin inom svensk elithockey : En kvantitativ studie om supporternas attityd och ställningstagande kring föreningars Swishkampanjer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Arseny Lysenko; Hugo Norlin; [2021]
  Nyckelord :Swishkampanj; ishockey; supportrar; attityder; ABC-modellen.;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning. Deltagande på enkätundersökningen uppgick till 207 personer från urvalet hockeysupportrar. Supportrarnas attityder mättes och definierades med hjälp av ABC-modellen. LÄS MER